Woodward

Woodward

Elevations

Woodward - Livonia Builders - w1
Woodward - Livonia Builders - w2
Woodward - Livonia Builders - w3
Woodward - Livonia Builders - w4
Woodward - Livonia Builders - Woodward-elevMKT

Floor Plans

Woodward - Livonia Builders - Woodward3BR-flrplMKT
Woodward - Livonia Builders - Woodward4BR-flrplMKT

Pricing

Elevation A - Standard
Elevation B - + $3500
Elevation C - + $5500
Elevation D - + $6500
3 Bedroom Colonial - 1600 Sq Ft                                 $329,000
3 Bedroom Front Entry/Family Room - 1788 Sq Ft      $349,000
4 Bedroom Colonial - 1800 Sq Ft                                 $355,000
4 Bedroom Front Entry/Family Room - 2010 Sq Ft      $373,000